Soms wordt ook gevraagd om, in het verlengde van de archiectuuropdracht tevens (een deel van) het  interieur verder vorm te geven . Gezien we op het kantoor beschikken over een interieurarchitecte, nemen we ook dit aspect graag mee, eventueel in samenwerking met een onafhankelijk interieurarchitect.