EPB verslaggeving

Zowel EPB- als EPC-verslaggeving kan door mij voor u uitgevoerd worden.

EPB-regelgeving bij nieuwbouw en verbouwen/uitbreiden:

De Vlaamse overheid legt aan nieuwbouw en verbouwde/uitgebreide gebouwen een aantal eisen op om de energieprestatie van deze gebouwen te verbeteren. Deze eisen noemt men de EPB-eisen. U bent verplicht om deze eisen te volgen bij de nieuwbouw of renovatie. Er bestaan eisen op het gebied van thermische isolatie, energieprestatie, ventilatievoorzieningen en beperkingen van oververhitting.

Vanaf 1 januari 2010 moeten nieuwbouwwoningen een E-peil halen van maximum E80 en een K-waarde van maximum K45.

EPC verslaggeving

Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat een bord te koop of te huur aan de woning wordt geplaatst of vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt gesteld via een website, een makelaar, een streekkrant, een notariskrant, enz.. Op die manier kan de kandidaat-koper of –huurder het EPC inkijken en de energiescore van de woning mee in rekening brengen bij het kiezen van zijn nieuwe woning. Het  EPC is 10 jaar geldig.

Het EPC wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige: voor woningen en andere gebouwen is dit een erkende energiedeskundige type A. Het EPC bevat: een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft.  Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst. Het EPC bevat ook energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen en een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, …