In samenwerking met het Vlaams Energieagentschap en Vlaams minister Hilde Crevits werd begin 2008 het project ‘Energiebewust Architect’ opgestart. Doelstelling was op korte termijn een lijst van architecten te vormen met interesse en know how op het gebied van energiezuinig bouwen. Het project ‘energiebewust architect’ is een initiatief van de twee grootste Vlaamse architectenorganisaties, NAV (de Vlaamse architectenorganisatie) en BVA (Bond Vlaamse Architecten) samen met de Vlaamse Overheid.

Naar aanleiding van de gevolgde opleiding en het aangaan van het daaraan gekoppelde engagement mag ik mij ook profileren als ENERGIE BEWUST ARCHITECT.

 Meer info vindt u op www.energiebewustarchitect.be

Tips over energie besparen vindt u op www.energiesparen.be

Info over premies vindt u op www.premiezoeker.be

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op.